Obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

Problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, przyswajalność biologiczna, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, degradacja biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne. Obrazowanie i modelowanie biomateriałów pozwala na rozwiązywania powyższych problemów w sposób nieinwazyjny.

Perspektywy zawodowe:

  • praca instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych
  • praca w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów oraz komputerowego wspomagania w technice