Modelowanie i symulacja systemów biomedycznych

Wykonywanie modeli wirtualnych w ramach ogólnie rozumianej inżynierii biomedycznej jest obecnie jednym z podstawowych działań służących otrzymaniu np. dopasowanych implantów, protez czy innych obiektów współpracujących z ludzkim ciałem. Absolwenci potrafią formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych.

Perspektywy zawodowe:

  • praca w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych
  • praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych
  • praca przy rozwiązywaniu problemów badawczych i innowacyjnych oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań