Systemy informatyczne w mechatronice biomedycznej

Specjalność łączy zagadnienia integracji nowoczesnych układów napędowych, układów sterowania, systemów sensorycznych, technik i systemów programowania. Absolwent tej specjalności ma gruntowną wiedzę inżynierską, zwłaszcza z zakresu konstrukcji medycznych. Jest przygotowany do projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii i rehabilitacji. Posiada umiejętności użytkowania systemów i programów komputerowych w procesach projektowania.

Perspektywy zawodowe:

  • realizacja zaopatrzenia ortopedycznego
  • praca w dziedzinie doradztwa, sprzedaży lub marketingu na rynku usług medycznych
  • możliwość ubiegania się o specjalistyczne uprawnienia zawodowe i certyfikaty
  • doradztwo techniczne, obsługa techniczna
  • projektowanie sprzętu do rehabilitacji
  • praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych