Program kształcenia na studiach II stopienia

W ramach pierwszego semestru studiów drugiego stopnia studenci mają możliwość poznania systemów informatycznych w medycynie, inżynierii odwrotnej w modelowaniu inżynierskim, inżynierii tkankowej i genetycznej, metod badania biomateriałów i tkanek, modelowania struktur i procsów biologicznych, a także modelowania matematycznego w medycynie. Następnie studenci wybierają dalsze kształcenie realizowane w dwóch kolejnych semestrach nauki spośród proponowanych specjalności: modelowanie i symulacja systemów biomedycznych, obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych.