Diagnostyka medyczna

diagnostyka_medyczna

 Diagnostyka to nauka o sposobach rozpoznawania chorób na podstawie:

  • badania podmiotowego (wywiadu lekarskiego)
  • badania przedmiotowego
  • badań dodatkowych, do których należą
  • badania fragmentów tkanek, wydzielin i wydalin
  • badania obrazowe
  • badania oparte na technikach endoskopowych.

 

Diagnostyka medyczna to rozpoznawanie chorób na podstawie stwierdzonych objawów.

Obrazowa diagnostyka medyczna, inaczej diagnostyka obrazowa, bazuje przede wszystkim na symptomach pozyskanych w badaniach obrazowych, na podstawie danych obrazowych pochodzących z różnych systemów obrazowania medycznego.

Współczesne systemy obrazowania medycznego to także rozbudowane oprzyrządowanie towarzyszące, związane np. z intensywnym rozwojem badań dynamicznych i stosowaniem cieniujących środków kontrastowych, oraz teleinformatyka – połączenie w sieci medycznego systemu informacyjnego poprzez interfejsy zgodne ze standardem DICOM, protokoły transmisji, archiwizacja na serwerach, gdzie gromadzone są duże ilości szybko rejestrowanych obrazów, zarządzanie wymianą informacji, zabezpieczenia dostępu itp. Skuteczna diagnostyka obrazowa zależy zarówno od jakości obrazowania medycznego, tj. metod akwizycji, rekonstrukcji i prezentacji obrazów, jak i od efektywności samego procesu diagnozy. Doskonalenie systemów obrazowania dokonuje się także dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komputerowych. Przykładowo, rekonstrukcja obrazów przestrzennych w tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego w dużym stopniu zależy od jakości wykorzystanych algorytmów, mocy obliczeniowej i zasobów pamięciowych sprzętu komputerowego. Diagnoza, inaczej rozpoznanie, to potwierdzenie zmian chorobowych (i ewentualna ich identyfikacja) lub zaprzeczenie występowania zmian na podstawie objawów stwierdzonych w badaniu podmiotowym (wywiad chorobowy) i przedmiotowym (fizykalnym – oględziny, obmacywanie, opukiwanie, osłuchiwanie) oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych i obrazowych (dawniej nazywane badaniami dodatkowymi). Prawidłowe postawienie diagnozy umożliwia zastosowanie odpowiedniego leczenia. Proces diagnozowania, czyli potwierdzenia i identyfikacji choroby lub jej zaprzeczenia, jest to przede wszystkim proces selektywnego pozyskiwania informacji o pacjencie, interpretowania tej informacji, zgodnie z posiadaną wiedzą dziedzinową, oraz formułowania decyzji diagnostycznej (inaczej oceny choroby).