Inżynieria rehabilitacji

inzynieria_rehabilitacji

Inżynieria rehabilitacji jest dziedziną inżynierii biomedycznej, zajmującą się wykorzystaniem osiągnięć techniki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obejmuje szereg zagadnień głównie z zakresu biomechaniki, protetyki i propedeutyki nauk medycznych.

Zajmuje się opisem struktur i czynności ciała pod kątem biomechaniki, ze szczególnym uwzględnieniem budowy układu ruchu człowieka oraz układu mięśniowo-szkieletowego, sercowo-naczyniowego oraz oddechowego.

 

 

Historia rehabilitacji

W Polsce historia rehabilitacji sięga XVI wieku, kiedy to nadworny lekarz Stefana Batorego, Wojciech Oczko, propagował leczenie ruchem. Pionierem i twórcą polskiej rehabilitacji był Prof. Wiktor Dega. Stworzył Polski Model Rehabilitacji oparty na czterech niezwykłych ważnych zasadach: wczesność, powszechność, kompleksowość i ciągłość procesu leczniczego.

Rehabilitacja

Jest procesem medyczno-społecznym, który ma na celu:

 •  Przywrócenie osobom niepełnosprawnym możliwie najwięcej z utraconych sprawności, aby mogli oni podjąć czynności zawodowe
 •  Podjęcie działań zapobiegających ich powstawaniu
 • Przyspieszenie wytworzenia zastępczych mechanizmów kompensacyjnych w przypadku powstawania trwałych uszkodzeń morfologicznych
 • Zapewnienie im godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa

Rola inżynierii rehabilitacji w poszczególnych fazach procesu rehabilitacji kompleksowej danej osoby:

W procesie rehabilitacji ON Inżynieria Rehabilitacji pełni rolę pomocniczą w poszczególnych fazach procesu rehabilitacji danej osoby. Rola i zadania pomocy technicznych jako środków lokomocji są wielorakie:

 1. Pomoce techniczne w pionizacji i nauce chodu to:
  • stoły pionizacyjne mechaniczne, elektryczne sterowane ręcznie lub automatycznie
  • parapodia
  • poręcze stałe, przenośne, nastawne
  • tzw. Balkoniki
 2. Pomoce technicze w czynnym, samodzielnym chodzie:
  • kule i laski, których zadaniem jest odciążanie kończyny, utrzymywanie równowagi
  • zwrotne, stabilne balkoniki z większymi kółkami do samodzielnego chodzenia na ulicy
 3. Pomoc techniczna w zastępstwie utraconej funkcji ruchowej polega głównie na:
  • ort ozy- wspomaganie chodu aparatami ortopedycznymi, warunkujące stabilizację poszczególnych stawów kończyn dolnych i umożliwiających chodzenie.
 4. Pomoc techniczna w zastępstwie utraconego łańcucha biokinematycznego i utraconej funkcji ruchowej to:
  • protezy- kompensacja strukturalna i funkcjonalna po amputacjach różnymi rodzajami protez kończyn dolnych, protezy testowe, treningowe, wyczynowe
 5. Środki techniczne umożliwiające lokomocję bierną:
  • „łóżko-nosze"stałe to transportu wewnętrznego ze składanym podwoziem do transportu zewnętrznego
  • łóżko-„łóżko-nosze", wózek-wanna, Podnośniki do przenoszenia ON w pozycji leżącej do siędzącej
  • uchwyty stałe
  • wózki inwalidzkie ( pokojowe-popychane przez drugą osobę, wyczynowe, sportowe, trójkołowe)
  • wózki o napędzie elektrycznym
  • lekkie pojazdy 3-4 kołowe o napędzie spalinowym

Inżynieria rehabilitacji polega na :

 •  zdobywaniu umiejętności analizowania problemów wspomagania
 • zastępowania utraconych funkcji ruchowych człowieka,
 • projektowania implantów i urządzeń wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych zarówno w domu, jak i w miejscu pracy(wózki, windy, fotele samochodowe, urządzenia sanitarne)
 •  projektowaniu urządzeń do aktywnej rehabilitacji narządu ruchu oraz urządzeń z zakresu protetyki ortopedycznej, pozwalających na odtwarzanie funkcji ograniczonych w wyniku trwałych uszkodzeń bądź ubytków w narządach ruchu (protezy, ortozy itp.)
 • poznaniu technologii ich wykonywania, z wykorzystaniem technik komputerowych.