Implanty i sztuczne narządy

implanty_i_sztuczne_narzady

Implanty i sztuczne narządy umożliwiają zastąpienie niezdolnych do spełniania funkcji narządów i organów. Omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem implantów w chirurgii rekonstrukcyjnej i zabiegowej, sterowanie czynnością mięśni szkieletowych, wspomaganie i sterowanie narządami wewnętrznymi oraz stymulatory zewnętrzne i implantowane. Ponadto przedstawione zostaną problemy związane z reakcją ogólnowszczepienną i ogólną organizmu na implant, w tym stany zapalne, procesy naprawcze, biozgodność i kancerogenność wszczepów.
Implanty czyli sztuczne narządy, bądź sztuczne elementy ciała, mają na celu przywrócenie prawidłowych funkcji w systemie biologicznym człowieka. W zależności od lokalizacji i pełnionej funkcji mogą zastępować lub wspomagać poszczególne części w ludzkim ciele.
Osiągnięcie znacznych możliwości w dziedzinie sztucznych narządów pozwoliło na rozwinięcie się nowej nauki, zwanej Bioniką. Także osiągnięcia z dziedziny biomateriałów znacząco wpłynęły na budowe sztucznych narzadów. Odkrywanie nowych, kompatybilnych biologicznie materiałów bądź ulepszanie istniejących pozwala na konstruowanie jeszcze lepszych implantów. Dzięki swoim właściwościom jeszcze lepiej odworowywują funkcje prawdziwych ludzkich narzadów.

Rozwój dziedzin z zakresu inżynierii biomedycznej takich jak biomateriały, nanotechnologia czy biomechanika zaowocował zwiększeniem możliwości nie tylko w dziedzinie implantologii, ale także wpłnął na pozostałe aspekty naszego życia.