Biosystemy

biosystemyBiosystemy to systemy składające się z oddziałujących na siebie organizmów (np. jedwabniki i morwy) lub powiązanych (zwykle anatomicznie) narządów albo zespołów tkankowych współdziałających w wykonaniu określonej funkcji organizmubądź będących związkiem organizmu ze sztucznym narządem (wspomagającym utracone funkcje organizmu).