Biopomiary

biopomiary

Biopomiary to metody określania wielkości fizycznych i chemicznych charakteryzujących organizmy żywe oraz wyznaczania współzależności między tymi wielkościami. Są wykorzystywane w biologii i medycynie(głównie w diagnostyce medycznej), weterynarii, biotechnologii, agrotechnice i ochronie środowiska; w odniesieniu do diagnostyki medycznej można wyróżnić: badanie wielkości biomechanicznych., np. ciśnienia krwi, płynu mózgowego, przepływu krwi, parametrów charakteryzujących postawę i czynności ruchowe; badanie wielkości biofizycznych., np. sygnałów bioelektrycznych ( EKG, mikropotencjałów serca, EEG), sygnałów biomagnetycznych., promieniowania jonizującego; badanie wielkości biochemicznych., np. stężenia jonów i cząsteczek organicznych we krwi i moczu, zawartości pierwiastków i związków śladowych.

Pomiar tętniczego ciśnienia krwi- Badanie polega na pomiarze w sposób pośredni lub bezpośredni ciśnienia w dużych tętnicach. Zwykle pomiar ciśnienia wykonywany jest w tętnicy ramiennej. Wartości ciśnienia tętniczego krwi zmieniają się pulsacyjnie w czasie cyklicznej pracy serca. Przy pomiarze ciśnienia tętniczego krwi wyróżnia się ciśnienie maksymalne, czyli skurczowe oraz minimalne, czyli rozkurczowe.
Do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi używa się przyrządu zwanego sfigmomanometrem (ciśnieniomierz) z zastosowaniem metody osłuchowej. Sfigmomanometr składa się z opaski gumowej (mankietu) z komorą powietrzną, z manometru (rtęciowego, sprężynowego lub elektronicznego) i ręcznej pompki lub kompresora, połączonych ze sobą gumowymi przewodami.

Wskazania do wykonania badania:

  • Diagnostyka nadciśnienia tętniczego krwi.
  • Kontrola skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.
  • Diagnostyka niedociśnienia.
  • Diagnostyka stanów, w których nagłe zmiany ciśnienia tętniczego mogą być przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości. Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza
  • Okresowe badania profilaktyczne.

Badanie EKG - elektrokardiogram jest to najprostsze i najczęściej przeprowadzane badanie w diagnostyce chorób serca. Aparat EKG zapisuje aktywność elektryczną serca w postaci graficznego obrazu na papierze milimetrowym. Przyjęto umownie , że główne załamki (wychylenia zapisu aktywności elektrycznej) EKG są określane literami P, Q, R, S, T, U. Każdy załamek odpowiada depolaryzacji (rozładowanie elektryczne) albo repolaryzacji (ponowne naładowanie) pewnego określonego obszaru serca. EKG pozwala również określić czas trwania poszczególnych zjawisk w sercu. Przy stałej prędkości przesuwu papieru w aparacie - 25 mm/s - możesz zmierzyć np. czas trwania depolaryzacji przedsionków , której odpowiada załamek P. Badanie EKG doskonale nadaje się do obrazowania niedokrwienia mięśnia sercowego, zawału, zaburzeń rytmu.

Badanie EEG - polega na elektrody są umieszczone na skórze głowy w wielu regionach aby wykrywać i rejestrować impulsy elektryczne mózgu. Przy pomocy tego badania można wykryć niektóre zaburzenia, poprzez analizę fal mózgowych. Badanie jest przeprowadzane przez technika EEG w specjalnym pomieszczeniu, albo w szpitalu albo w przychodni. Pacjent leży na leżance lub rozkładanym krześle. Technik umieści 16 do 25 metalowych elektrod (w kształcie dysku) w wielu miejscach na skórze głowy pacjenta. Elektrody są utrzymywane przy pomocy klejącej pasty. Elektrody są połączone kablami ze wzmacniaczem i urządzeniem nagrywającym. Urządzenie nagrywające przetwarza impulsy elektryczne na serię linii falistych, które są następnie drukowane na papierze. Pacjent powinien leżeć nieruchomo z zamkniętymi oczami, ponieważ wszelki ruch może spowodować zaburzenia zapisu. Pacjent może być poproszony o wykonanie podczas badania pewnych czynności, takich jak: głębokie i szybkie oddychanie przez kilka minut, lub patrzenie na bardzo jasne migające światło.

Badanie USG - jest jedną z medycznych metod obrazowania narządów i tkanek ustroju ludzkiego przy pomocy fali ultradźwiękowej. Najczęściej stosuje się ultradźwięki w zakresie od 1 do 10 MHz. Fala ta rozchodząc się w akustycznie elastycznym ośrodku, jakim jest ciało ludzkie, ulega różnym zjawiskom - między innymi odbiciu. Część fali ultradźwiękowej odbitej na granicy dwóch ośrodków o różnej oporności akustycznej jest źródłem informacji o stanie danego narządu czy określonej przestrzeni wewnątrz ciała osoby badanej. Tkanka kostna oraz powietrze w przewodzie pokarmowym i płucach odbijają fale ultradźwiękowe całkowicie. Dlatego niemożliwa jest ocena wnętrza kości i narządów leżących wewnątrzczaszkowo. Badania mózgowia metodą ultrasonograficzną można jedynie wykonywać u dzieci przez ciemiączko, a u dorosłych przez otwory trepanacyjne. Z kolei powietrze w przewodzie pokarmowym i płucach stanowi przeszkodę w obrazowaniu narządów położonych głębiej. Każdy aparat ultradźwiękowy zbudowany jest z sondy - głowicy, w której znajduje się przetwornik wytwarzający i odbierający ultradźwięki. W wyniku zamiany impulsu akustycznego na impuls elektryczny i wprowadzeniu skali szarości przez układy elektroniczne w ultrasonografie, na ekranie monitora powstaje obraz wybranej warstwy narządu czy tkanki. Przesuwając głowicą aparatu, uzyskuje się obrazy całego badanego narządu.

Punkcja lędźwiowa - Płyn mózgowo rdzeniowy (PMR) jest pobierany przez nakłucie lędźwiowe. Wykonuje się je w pozycji leżącej na prawym boku z silnie podciągniętymi kończynami dolnymi. Następnie w warunkach całkowicie jałowych lekarz wkłuwa się w przestrzeń między 4 a 5 kręgiem lędźwiowym za pomocą specjalnej igły z mandarynem. Po przebiciu opony twardej wyjmuje się mandaryn i pobiera płyn. Po zabiegu pacjent powinien przynajmniej przez 3 godziny pozostać w pozycji na brzuchu a 24 godziny w pozycji leżącej. Zapobiega to powstaniu bólów głowy z powodu utrzymującego się jeszcze wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego przez otwór w oponie twardej.

Badanie przepływu krwi - badanie dopplerowskie- jest nieinwazyjną metodą wykorzystywaną w ultrasonografii do oceny przepływu krwi przed dane naczynie czy strukturę oraz do oszacowania takich parametrów przepływu jak jego kierunek i prędkość. Technika została opracowana na podstawie na podstawie zjawisk Dopplera, które mówi o zmianie długości i częstotliwości odbitej fali.