Dlaczego warto studiować inżynierię biomedyczną w Uniwersytecie Śląskim?

Kierunek studiów
inżynieria biomedyczna

Wydział:
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Tryb studiowania:
Można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym).

Czas trwania:
Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry), kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Główne zagadnienia, które obejmuje inżynieria biomedyczna:
bioinformatyka, informatyka medyczna, obrazowanie medyczne, telemedycyna, przetwarzanie obrazów, procesowanie sygnałów fizjologicznych, biomechanika, biomateriały, analiza systemowa, modelowanie 3D i optyka biomedyczna.

Absolwenci są przygotowani do:

  • współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej oraz obsługi systemów diagnostycznych i terapeutycznych;
  • udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych związanych z inżynierią biomedyczną.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

  • szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa;
  • jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych;
  • jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych;
  • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych;
  • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Absolwenci znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.